ÖRNEK UYGULAMA

Türkçe-PREP’in ilk aktivitesi olan bu etkinlikte öğrencilerden tarama, tekrarlama, sözlü ifade ve yönergeler için kısa süreli ardışık (sıralı) bellek becerilerini kullanarak Ardıl İşlem alanlarını geliştirmeleri istenmektedir. İlk oturumda öğrenciden,  şekilleri, uygulayıcının verdiği kurallara uygun olarak birleştiren bir çizgi çizmesi istenir. Etkinliğin ilk bölümünde öğrenciye tek aşamalı yönerge verilir. Etkinliği bireysel olarak tamamladıktan sonra, etkinlik kurallarını nasıl akılda tutuklarına dair startejilerini paylaşmaları için grup halinde çalışmaları desteklenmektedir. İlerleyen aşamalardaki gelişimi desteklemek amacıyla uygulayıcı, ufak önerilerde de bulunabilmektedir. İkinci oturumda eğitimci aynı anda birden çok yönerge vermekte ve öğrencinin bireysel olarak tamamlamasını istemektedir. Sonrasında yine, stratejilerin konuşulduğu bir grup çalışmasında fayda görülmektedir.

 

OTURUM 1 Set A – İtemler 1-4

[Tek Yönerge]

ANLATIMLI AŞAMA 1

Öğrenciye yönergeleri verdikten sonra görevi anladığından emin olmak için yönergeleri tekrar etmesini isteyin. Öğrencinin görevi en az yardımla, kendi kendine tamamlamasına izin verin. Bu, öğrencilerin deneyim yoluyla kendi stratejilerini oluşturmalarını sağlayacaktır.

•Öğrencileri Etkinlik Kitapları’ndaki Şekil Birleştirme - Global çalışma sayfasına yönlendirin ve aşağıdaki yönergeyi verin:

Şimdi benim söylediklerimi takip et ve örüntü oluşturmak için şekilleri birleştir. Kurallara uymayı hatırla.

•Uygulayıcı “ÜÇGEN-KARE” der. Öğrenci birleştirmeyi bitirdiğinde uygulayıcı diğer talimata geçer: “KARE-ÜÇGEN”.Talimatlar İtem tamamlana kadar teker teker verilir. Öğrenci yönerge söylenmeden çalışmaya başlayamaz.

•Şekillerin isimleri Cevap Anahtarı’nda Ü=Üçgen; K=Kare; A=Altıgen olarak kısaltılmıştır.

•Eğer öğrenci tüm yönergeleri başarı ile yerine getirdiyse yanıtlarını olumlu olarak pekiştirin. Ardından, öğrenciye görevi tamamlamak için hangi stratejileri kullandığını sorun.

•Eğer öğrenci tüm bağlantıları doğru olarak bitirdiyse kalan itemleri de tamamlayın.

•Eğer öğrenci tüm bağlantıları doğru olarak tamamlayamadıysa Anlatımlı Aşama 2’ye geçin.

ANLATIMLI AŞAMA 2

Eğer öğrenci Anlatımlı Aşama 1’de, görevin yönergelerini hatırlayamadığı için zorlandıysa, yönergeleri hatırlayabilmek için kendi kendine yönergeleri tekrarlamak gibi yardımcı bir yol bulmasını önerin. Eğer doğru olmayan bir bağlantı yapıldıysa, kuralları öğrenci ile beraber gözden geçirin ve uymadığı kuralları bulun.

•Öğrenciyi durdurun ve aşağıdaki yönergeyi söyleyin:

Nerdeyse olmuştu ama dur ve buradan (en son cevabı işaret edin) tekrar başla, ne söylediğimi dikkatlice dinle (yönergeyi tekrar edin). Çocukların cevaplarını düzeltmelerine izin verin.

•Eğer öğrenci birleştirmeleri yapamıyorsa şöyle söyleyin: Kuralları hatırlıyor musun? Burada kurallara uyuyor musun? Öğrenciyle beraber kuralların üzerinden geçin ve cevaplarını düzeltmesine izin verin.

•Eğer öğrenci tüm birleşimleri doğru olarak yapıyorsa kalan itemleri de tamamlayın.

•Eğer öğrenci itemleri doğru olarak yapamıyorsa Anlatımlı Aşama 3’e geçin.

ANLATIMLI AŞAMA 3

Eğer öğrenci Anlatımlı Aşama 2’den sonra görevi bitirmeyi başaramıyorsa, akran etkileşimi etkili olabilir ve öğrenciler işbirlikçi öğrenmeden yarar sağlayabilir. Öğrencilerin, stratejileri kendi yöntemleriyle öğrendiklerinden, stratejinin doğrudan uygulayıcı tarafından sağlanmadığından  emin olun.

•Çocuğa doğru cevabı gösterin. Kullandıkları bazı stratejileri açıklayıp açıklayamayacaklarını sorun. Stratejiler hakkında konuşun (örneğin; uygulamaya başlamadan önce tarama ve kuralları tekrar etme gibi).

•Eğer öğrenci tüm bağlantıları doğru olarak yapabilirse, kalan itemleri tamamlayın.

 

OTURUM 2 Set A - İtemler 5-8

[İki Yönerge]

  • Uygulayıcı iki tane yönergeyi arka arkaya aynı anda öğrenciye söyler. Örneğin öğrenciye şöyle diyebilir: “ÜÇGEN-KARE — KARE-KARE”. Öğrenciler bağlantıyı tamamladığında uygulayıcı diğer yönergeyi verir. Yine, öğrenciler ikili yönergenin iki aşaması da söylenmeden birleştirmeye başlayamazlar.

 

  • Eğer öğrenci bu zorluktaki görevi tamamlamada zorluk yaşarsa yukarıda anlatılan Anlatımlı Aşama 1, 2 ve 3’ü ihtiyacınız doğrultusunda kullanın.

 

 

GÖREV ÖZETİ

  • Aktiviteyi gözden geçirin ve hangi stratejilerin işe yaradığı hakkında konuşun. Öğrencilere bu görevi sevip sevmediklerini sorun. Hangi bölümlerin öğrenciler için kolay hangi bölümlerin daha zor olduğu hakkında konuşun. Son olarak, stratejilerini nasıl geliştirebileceklerini sorun.