PASS TEOREMİ

PASS teorisi Rus nöropsikolog ve tıp doktoru Luira tarafından, beyin fonksiyonlarını açıklamak üzere yapılan çalışmalara dayanmaktadır. Bu teoriye göre zeka durağan değil bilginin işlenmesini içeren dinamik bir süreçtir.

PASS teorisine göre zeka Planlama (planning), Dikkat (attention), Eşzamanlı İşlem (simultaneous processing) ve Ardıl İşlem (successive processing) olmak üzere dört süreçten oluşmaktadır. Planlama, bireyin problem çözme yöntemlerini belirlediği ve uyguladığı işlemdir. Dikkat, farklı uyarıanlar arasından seçici olarak uygulanmaktadır. O an için belirlenmiş uyarana dikkati vermek kadar, diğerlerini görmezden gelebilmeyi de içermektedir.

Eşzamanlı İşlemler, bireyin ayrı uyaranları tek bir bütün veya grup halinde birleştirmesine dayanmaktadır. Ardıl İşlemler ise uyaranları zincire benzer bir şekilde, sıralı halde ele alan zihinsel işlemlerdir.

PASS teorisine dayalı ve Das ve Naglieri tarafından geliştirilmiş olan zihinsel değerlendirme testi CAS (Cognitive Assessment System) Yrd. Doç. Dr. Tamer Ergin tarafından Türkçe’ye uyarlanmıştır ve sıklıkla kullanılmaktadır.