Türkçe PREP’in Anlamsız Kelimeleri Seslendirme ve Sesli Okuma-Anlama Becerilerine Etkisi

Türkçe PREP’in Anlamsız Kelimeleri Seslendirme ve Sesli Okuma-Anlama Becerilerine Etkisi

Araştırmanın amacı okuma güçlüğünü sağaltmaya yönelik PASS Okumayı Geliştirme Programı’nın Türkçe’ye uyarlamasının Özgül Öğrenme Bozukluğu tanılı öğrencilerin okuma becerisine etkisinin incelenmesidir. Çalışma kontrol gruplu yarı deneysel desene sahiptir. Ön test-son test verileri ÖÖB tanılı Öğrenciler İçin Anlamsız Kelimeler Gözlem Formu ve Sesli Okuma Becerilerini Anlama Testi’nden elde edilmiştir. Çalışma grubu özel bir özel eğitim merkezinde raporlu olarak destek eğitim alan 28 öğrencidir. Gruplar oluşturulurken ilk test sonuçları dikkate alınarak koşullar eşitlenmiştir. Deney grubu özel eğitim desteğine ek, haftada en az bir ders saati olmak üzere 13 hafta boyunca toplamda 20 seans Türkçe PREP eğitimi almıştır. Verilerin çözümlenmesinde non-parametrik teknikler kullanılmıştır. Bulgular deney grubundaki öğrencilerin anlamsız kelime okuma becerilerinin, okuma hızlarının, okuduğunu anlama becerilerinin ve okurken yapılan hata sayısının kontrol grubundaki öğrencilere göre anlamlı düzeyde değişim gösterdiğini ortaya koymuştur. Türkçe PREP’in ÖÖB tanılı öğrencilerin okuma becerilerini geliştirmeye yönelik eğitim sürecinde kullanılması ve yaygınlaştırılması önerilmektir.

makalenin tamamına ulaşmak için linki tıklayınız:1741723 (dergipark.org.tr)

Yazar: Akademidisleksi