MATH

TÜRKÇE MATH MODÜLLERİ – BİLİŞSEL EĞİTİM İÇİN BİR REHBER

İlkokulun ortalarına doğru, bazı çocuklar matematik dersine olan ilgilerini tamamen kaybederler. Bu durumun ortaya çıkmasında etkili iki faktör vardır: okulda verilen yönergelerin yetersizliği ve öğrencinin spesifik bilişsel yetersizlikleri.

İyi haber ise, bilimsel araştırmalar bu duruma yardım edebilmek için birçok kural ve araç geliştirdi.

Türkçe MATH modülleri bahsedilen kuralları ve araçları kullanarak, çocuğun matematiksel konsept temellerini güçlendirmeyi amaçlar. Buna ek olarak, araştırmalar rehberliğinde oluşturulmuş sağaltım yöntemlerini ortaya koyar.

Türkçe MATH Modülleri ve daha fazlası

Türkçe MATH’in modüllerini matematiğin temellerini mantıklı bir yaklaşımla öğrenmek olarak göz önünde bulundurun. Müdahale programları için rasyonel bir altyapıyla bütünleştirilmiştir.

Matematik yeterliğinde iki unsur rol oynar: (1) hesaplama ve (2) problemler.

Matematik yaparken, çocuklardan hesaplama yapmayı öğrenmeleri istenir – toplama, çıkarma, çarpma ve bölme.

Öncelikle, matematiği öğrenmeye başlayan çocukların problemleri anlamaları ve ardından hesaplama yapmayı öğrenmeleri gerekir. Her bir tür için gerekli olan bilişsel beceriler bir şekilde birbirinden farklıdır fakat aşağıdaki tabloda gösterilen iki beceri birbirinden ayrı olmasına rağmen bir dereceye kadar birbirine bağlıdır.

Türkçe MATH bu becerileri detaylı olarak açıklamaktadır.

Aritmetik Beceriler

Matematik Yeterliği ya da becerisinin özünde bir grup özel beceriler yer alır. Bu programda matematik öğreniminin başında öğrenilen başlıca beş matematik becerisi vardır.

 • 1) Büyüklük ve Değer
 • 2) Sayı Doğrusu
 • 3) Sayıca Çokluk (Sayma)
 • 4) Sözlü ve Sözlü Olmayan Eş-Zamanlılık
 • 5) İşleyen Bellek

Her bir modülde…

Modülün odağına özgü giriş ve bilgi temeli tartışması.

Modül için gerekli bilişsel işlemleri eğitmek için çeşitli görevler.

Bu aktivitelerin amacı belirtilen becerilerin ve hesaplamaların bilişsel temelini oluşturmak ve ortaya çıkarmaktır. Başka bir deyişle, yöntemlerin ve konseptlerin ezbere öğrenilmesindense anlaşılmasını sağlamaktır.

Bu programın içerisinde neler yer almaktadır?

 • 1- Bilişsel Gelişim İçin Bir El Kitabı (PASS Kuramı ve Aritmetik Beceri gelişimi arasındaki ilgiyi açıklayan kuramsal alty yapıyı oluşturur)
 • 2- Modül 1: Değişen Desenler Kitabı (Uygulamalar, yöneregeler, çalışma sayfaları ve ders planlarından oluşur)
 • 3- Modül 2: Sayı Doğrusunu Öğrenelim Kitabı (Uygulamalar, yöneregeler, çalışma sayfaları ve ders planlarından oluşur)
 • 4- Modül 3: Haydi Sayalım Kitabı (Uygulamalar, yöneregeler, çalışma sayfaları ve ders planlarından oluşur)
 • 5- Modül 4: Eşleştir, Anla ve Tahmin Et Kitabı (Uygulamalar, yöneregeler, çalışma sayfaları ve ders planlarından oluşur)
 • 6- Modül 5: Hafızamı Çalıştırıyorum Kitabı (Uygulamalar, yöneregeler, çalışma sayfaları ve ders planlarından oluşur)
 • 7- Ek Çalışma Kitabı (Daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyan öğrenciler için ek çalışmaları içerir)
 • 8- Ekler Kitabı (Uygulamalar sırasında kullanılabilecek Eklerden oluşur)
 • 9- 2 Powerpoint sunumu (Ödeme işlemi tamamlandıktan sonra kayıtlı mail adresinize gönderilecektir.)

*Bahsedilen materyaller elektronik ortamda bulunmaktadır.

Neden TÜRKÇE MATH?

Türkçe MATH modülleri matematik öğrenmeye başlamış tüm çocuklar için birçok avantaja sahiptir.

 • 1) Matematiği öğrenmek için gerekli temellerin anlaşılmasını ve pratiğinin yapılmasını destekler.
 • 2) “Olguların” akılda kalması için ezbere dayalı bir öğrenme gerektirmez.
 • 3) Resimler ve grafikler yoluyla, her bir modülün içeriği çocukları sayıları öğrenebilmeleri için motive eder.
 • 4) Bu program kendi kendine öğrenmeyi destekler ve etkileşimlidir.
 • 5) Her bir çocuk için bireysel olarak düzenlenebilir. Bu Matematiksel Öğrenme Güçlüğü (Diskalkuli) olan çocuklar için büyük önem taşır.
 • 6) Çocukların ortaklaşa olarak yaptıkları etkinliklerde, uygulayıcı ya da öğretmen beş temel Matematik Becerisini oluşturmak için yardım etmelidir.
 • 7) Çocuklardan sınıfta belirli bir modülde yaptıkları görevde olduğu gibi yeni görevler oluşturmaları istenir ya da ailenin diğer üyeleriyle birlikte evde “ödev” olarak yapmaları istenir.
 • 8) Modüllerin evde eğitim için kullanımı kolaydır.
   

Türkçe MATH hakkında Sıkça Sorulan Sorular:

1 Türkçe MATH modülleri ne içindir?

Matematik modülleri matematiğin temellerini öğrenmek için oluşturulmuş bir programdır.Hesaplamaların ve problemlerin anlaşılması ve yapılabilmesi için gerekli yapı taşlarını oluşturur. Hesaplama için Planlama stratejileri ve eş zamanlı olarak da problemlerin ana fikirlerinin işlemlenebilmesi için farklı bilişsel işlemler gerekir.

2 “Türkçe MATH Modülleri” nedir?

Modüller ayrı bölümlerden oluşur. Eğitim için 5 tür modül/bölüm tespit edilmiştir. Bunlardan her biri ayrı fakat matematikte başarılı olabilmek için birbirine bağlı bölümlerdir. Her bir modül belirli bir bilişsel işlemi geliştirir. Bir modülde yer alan görevler çoğunlukla iki kısımdan oluşur: Genel bilişi güçlendirme kısmı, ve ikinci kısımda ise genel stratejilerin matematik müfredatıyla ilişkili problemlere uygulanması ile ilgilidir.

3 Türkçe MATH’ten kimler faydalanır?

Türkçe MATH kreşte okuyan çocuklardan başlayarak ilkokulun ilk yıllarında okuyan çocuklar için tasarlanmıştır. Normal gelişim gösteren ve matematiksel öğrenme güçlüğü (diskalkuli) geliştirme riski altında olan çocuklar için eğitim müfredatı ile bütünleştirilebilir.

4 Türkçe MATH’i kimler kullanabilir?

Prep lisansına sahip olan profesyoneller kullanabilir.

5 Türkçe MATH sınıf ortamında kullanım için uygun mudur?

 • Bazı görevler en iyi 4 kişilik küçük gruplardan oluşan çocuklarla yapılırken, bazı görevler ise sınıf ortamında uygulanan müfredat programı ile bütünleştirilebilir.
 • İleri düzeyde matematiksel güçlüğe sahip bir çocuk için programın birebir uygulanması en faydalısı olacaktır.
 • Sınıf ortamında öğretmen yardımcıları ya da gönüllülerin yardımıyla müfredatı desteklemek için kullanılabilir.
 • Modüllerde yer alan küçük grup etkinliklerinin varyasyonları evde uygulanabilir.