TÜRKÇE PREP NEDİR?

Türkçe PREP, Türkiye standardizasyonu ve norm çalışması Akademi Disleksi tarafından yapılmış olan PREP’tir. PREP’in maddeleri Türkçe alfabe ve kelime gruplarına göre yeniden düzenlenmiştir. Bunlara ek olarak orjinal PREP’te yer alan ancak Türkiye’de yetişen çocukların aşina olmadığı birtakım görseller, kültüre duyarlı olarak değiştirilmiştir. Adaptasyon çalışması, Hande Akıman (psikolog), Gökhan Karatepe (özel eğitim uzmanı), Mine Gür (özel eğitim uzmanı), Anıl Beybağa (özel eğitim uzmanı) ve Dilara Zeynep Güneş (psikolog) tarafından yürütülmüştür.